nakladatelství / vydavatelství

Oběžník

Naše cena: 141 Kč
Běžná cena: 220 Kč
U nás ušetříte: 79 Kč, tedy 36 %

Autor: Jiří Dědeček
ISBN: 978-80-905624-1-7
Ilustrace: Adam Hoffmeister
Počet stran: 80
Rok vydání: 2014 – 1. vydání

Pubertu tanky nezastaví!!!

Legendární publikace z konce osmdesátých let, poprvé vydaná v Německé spolkové republice, pojednávající o střetu puberty a okupačních armád Varšavské smlouvy v roce 1968. Autor v tomto vydání konečně odhalil svou pravou identitu, přestal se skrývat za postavu Helmuta a svolil k uveřejnění choulostivých materiálů (legitimace Pionýra, protokol z policejního výslechu po krádeži v samoobsluze, tramvajenka z roku 1968 a další…), které výtvarník Adam Hoffmeister kongeniálně zpracoval formou osobitých koláží.

 

Ukázka z knihy

V hodině občanské nauky
Soudružka učitelka vešla do třídičky a nebyl na ni pěkný pohled, neboť byla tak tlusta, že ji nebylo lze standardním zrakem obsáhnout. Nežli se stačila vyslovit, spolužák Ženíšek poznamenal obdivně, že ona snad, nežli vejde, na hajzlu honí si kozy. Hleděli jsme soudružce na jednu z řečených, protože celý párek nedařilo se do zorného pole napěchovat, a poslouchali jsme Ženíškův barvitý popis ranní toalety jeho starší sestry (mnohem barvitější, nežli výzdoba Národního divadla).
Soudružka učitelka pootevřela krásná a rudá ústa s koutky zvednutými vzhůru, ústa široká jako trnože našich houpacích koní, zlověstně se usmála, takže se jí mohutné podušky stáhly k uším, k ušiskům zvíci jídelních plastových táců, a zakryly nám zčásti výhled na tabuli. Usadila nezměrný zadek na relativně malinkou židličku, tak relativně malinkou, že tato pod převisy těla načisto zmizela a ono to vypadalo, jako by soudružka seděla na parketách, pod pravé ňadro opatrně podsunula katedru, zatímco levé volně splývalo po stupínku do předních lavic. Rozhlédla se po místnosti oběma očima najednou a začala si ovívat levou lícní kost stranickou legitimací. Ajajaj!!! To bylo zlé znamení. Ženíšek uťal vyprávění v nejlepším a pokusil se splynout s inventářem.
Ve škole prasklo potrubí. Před školou stála cisterna. Ženíšek cisternu vypustil. To se nedělá. Ženíšek je sabotážník! zařvala soudružka učitelka, přitiskla mu nestvůrným palcem ouško k desce lavice a bila a bila průkazem v rudé vazbě do týla, dokud neprorazila spodinu lebeční a Ženíšek neodprosil.
A jak zvedala ruku k úderům, nepřehledná ňadra poletovala vzduchem jako velké leklé ryby, přerážela okenní rámy a otloukala omítku až na tvárnice a z podpažní jamky rozstřikovaly se po třídě gejzíry potu.

Chci objednat tento počin